اعضای تیم ما

Dead_Light (مدرس)

امیررضا هستم، فعالیت زیادی توی زمینه توسعه سرور ها داشتم و امیدوارم بتونم تجربم رو با شما به اشتراک بزارم.

Alijk (مدیر عامل و سازنده)

همیشه دوست داشتم طی ساخت پلتفرمی دست به انتشار و اشتراک دانسته ها و تجربه هایی که در این چند سال کار در زمینه ساخت سرور های ماینکرفتی به دست آورده ام بزنم.