انواع کد ها در Batch

برای ساخت سرور نیازمند ساخت یک فایل Batch یا همان Bat هستیم و در این مطلب به برسی انواع این کد ها می پردازیم.